„Ius est ars boni et aequi“ (Celsus)

„Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

  • „Právo je umenie dobrého a spravodlivého.“

Advokátska kancelária

Krásu advokátskeho povolania a čaro služby klientovi možno odhaliť len dlhoročnou každodennou poctivou prácou pre klienta. Advokácia je nielen prácou, pracovnou činnosťou ale „povolaním“ v najčistejšom slova zmysle. Povolaním k službe klientovi, odbornosti, kvalifikovanosti a kvalite. Povolanie ako vyššia forma práce však musí spôsobovať jeho vykonávateľovi radosť. A my toto povolanie vykonávame skutočne radi, poskytovanie právnych služieb našim klientom nás skutočne baví.

Viac informácií

Právne služby

Advokátska kancelária Okenica Šula & Co. s.r.o. poskytuje právne služby najmä v nasledujúcich právnych odvetviach:

  • obchodné právo
  • občianske právo
  • pracovné právo
  • správne právo
  • rodinné právo
  • právo informačných technológií a telekomunikačné právo
  • právo duševného vlastníctva
  • trestné právo

Viac informácií

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

Zahraničná fyzická osoba, ktorá je štatutárom slovenskej právnickej osoby alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, musí na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby splnomocniť štátneho občana SR alebo zahraničnú fyzickú osobu, ktorá disponuje dokladom o pobyte cudzinca na území SR s čipom.

Elektronizácia doručovania písomností orgánov verejnej moci právnickým osobám je síce dlhodobý a pomaly postupujúci proces, avšak zrejmý a nezvratný.

Podnikajte do 24 hodín!
Bezzáväzkové SRO k dispozícii na prevod 100% obchodného podielu.